O Gatestone Institute

"Dovoľ nám nežne a ochotne si preto vážiť poznatky. Dovoľ nám trúfnuť si čítať, myslieť, hovoriť a písať."
— John Adams

Gatestone Institute je nestranná, nezisková medzinárodná rada a skupina odborníkov, ktorá sa venuje poučeniu verejnosti o mienkotvorných zlyhaniach médií na podporu:

  • Demokratických inštitúcií a právneho štátu;
  • Ľudských práv
  • Slobodnej a silnej ekonómie
  • Armádu, ktorá je schopná zaistiť mier doma a v slobodnom svete
  • Energetickú nezávislosť
  • Istoty, že verejnosť bude informovaná o hrozbách pre našu individuálnu slobodu, suverenitu a slobodu prejavu.

Gatestone Institute vedie národné a medzinárodné konferencie, inštruktáže a udalosti nielen pre svojich členov so svetovými lídrami, žurnalistami a odborníkmi – pričom analyzujú, premýšľajú nad stratégiami a priebežne ich informujú o súčasných problémoch a o možných odporúčaných riešeniach.

Gatestone Institute vydáva nielen knihy, ale aj online denné správy, http://sk.gatestoneinstitute.org, ktoré obsahujú témy ako napríklad armádu a diplomatické hrozby pre Spojené Štáty a našich spojencov, udalosti na Strednom východe a ich možné následky a transparentnosť a zodpovednosť medzinárodných organizácií.

Gatestone Institute je financovaný súkromnými darcami a nadáciami. Ďakujeme Vám za Vašu podporu.

Nina Rosenwald, Prezident
Naomi H. Perlman, Viceprezident

Amir Taheri, Predseda, Európska rada guvernérov